Arta autentică se naşte la sat şi valoarea intrinsecă a tradiţiei populare aduce de peste veacuri sinteza unei civilizații trecute prin filtrul timpului. Desăvârşite de ani şi de experienţa oamenilor, modelele promovate în arta ţesătoriei tradiţionale aduc înaintea iubitorului de artă autentic românească o lume de mult apusă. O lume a superstiţiilor consolidate în jurul vetrei casei, a naturii însufleţite şi a divinităţii.

Meşteşugurile tradiţionale româneşti, practicate, încă, în toate zonele etnografice ale României, pot fi ridicate la rang de mare artă în ceea ce priveşte potenţialul oferit de acestea pentru domeniul decoraţiunilor interioare de inspiraţie tradiţională, deoarece caracteristica esenţială a interiorului tradiţional românesc este că formează un ansamblu bogat de o mare varietate artistică.

Aceste meşteşuguri se învaţă din fragedă pruncie, iar zona Olteniei e bine cunoscută pentru pasiunea şi eforturile oamenilor de a duce mai departe arta tradiţională.

Harul pentru această îndeletnicire se moștenea de la mama, și se transmitea mai departe copiilor, însă generaţiile de azi se arată mai puţin interesate de tradiţie şi de tot ceea ce înseamnă îndeletniciri lăsate din moşi - strămoşi.

În era tehnologiei informațiilor, arta țesătoriei și tradițiile locale au fost uitate chiar ți de oamenii de la țară. Localnicii din comuna Gradinari, precum și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă de pe raza județelor Olt și Dolj vor să reînvie vechile obiceiuri.

Cu ajutorul computerelor, beneficiarii cursului organizat în cadrul proiectului “RESTAURO – Specializare în arta țesătoriei tradiționale” vor învăța teoretic cum se utilizează războiul de țesut. După lecțiile asistate pe calculator, cursanții vor lucra efectiv, urmând să țeasă ștergare și covoare, preșuri și foarte multe obiecte de artizanat din materiale textile.

Grupul țintă vizat de proiect este de 150 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inactive sau șomeri, din județele Dolj și Olt, aparținând mediului rural, care vor beneficia de servicii de informare și consiliere profesională în vederea integrării sau reintegrării pe piața muncii în domeniul serviciilor.

Din cele 150 persoane, vor fi selectate 60 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inactive sau şomeri care nu deţin competenţe în meseria tradiţională de țesător-restaurator covoare şi care, în urma consilierii, vor dobândi specializare specifică prin participarea la cursuri autorizate în meseria de ţesător-restaurator covoare beneficiind totodată de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi în domeniu.

Este foarte important ca aceste persoane să aibă o calificare, iar aceste cursuri sunt organizate pentru a creea oportunităţi de ocupare pe piaţa muncii pentru iubitorul de tradiţie autentic românească.

Prin reînsufleţirea acestei arte pe cale de dispariţie urmărim aducerea în prim plan, în actualul context european, a unor valori autentinc româneşti ca argument al identităţii naţionale în context comunitar.