Egalitate de sanse

     Egalitatea de sanse reprezinta unul din principiile in baza caruia Solicitantul isi desfasoara activitatea, fiind aplicat atat in ceea ce priveste selectarea si recrutarea personalului, cat si a furnizorilor, intermediarilor, etc. Acest principiu face parte din politica organizationala a sa si va fi aplicat in consecinta. Initiativa pe care Solicitantul doreste sa o puna in practica, raspunde respectarii principiului privind egalitatea de sanse si nediscriminarea, intrucat, atat ocuparea fortei de munca, cat si incheierea contractelor cu furnizorii, atribuirea contractelor de achizitii, se vor face respectand OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Strategia nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006-2009, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta aceesului la angajare, formare profesionala si promovare, precum si in ceea ce priveste conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale.

In cadrul proiectului, principiul egalitatii de sanse va fi abordat pe urmatoarele paliere:

  • in participarea la activitatile si managementul proiectului: toate activ. proiectului vor evita implicarea persoanelor pe criterii discriminatorii, bazate pe sex, origine etnica sau rasiala, religie, dizabilitate, varsta si vor fi mereu in concordanta cu cerintele legislative antementionate. Astfel singurele criterii de selectie a echipei de management a proiectului sunt experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, studii relevante si potential de dezvoltare;

  • in identificarea grupului tinta: in acest caz identificarea se va realiza doar pe criterii obiective, legate de criteriile impuse de finantator;

  • din punct de vedere al etniei – prin oferirea de sanse egale pentru populatia de etnie rroma de a participa la activitatile proiectului;

  • egalitate de sanse din punct de vedere religios – participarea in proiect nu va fi conditionata de apartenenta la o religie sau o confesiune anume, fiind respectate drepturile cu caracter religios pentru fiecare participant.

In cadrul proiectului, site-ul web va avea o sectiune separata privind egalitatea de sanse pe piata muncii, unde vor fi postate documente legislative relevante. Activitatile proiectului isi propun sa contribuie la dezvoltarea resurselor umane, integrarea sociala pe piata muncii a persoanelor neocupate, astfel incat sa promoveze o rata mare a ocuparii fortei de munca, precum si egalitatea de sanse pentru femei si barbati.

La activitatiile integrate, derulate prin proiect, cel putin 75% din membrii grupului tinta vor fi femei in cautarea unui loc de muca sau somere.

In cadrul proiectului se va derula o campanie de informare si constientizare privind promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, inactive sau someri, din mediul rural, avand in vedere ca femeile sunt mult mai putin dispuse sa accepte un loc de munca la distanta de domiciliu.